Wytyczne COVID

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ OD 1 WRZEŚNIA 2020

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz. 16.30
Dzieci przyprowadzane są w następującym porządku : do godz. 8.00 – sześciolatki, do godz. 8.25 – pozostałe dzieci.
Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
Jedno dziecko może przyprowadzać tylko jeden rodzic.
Nie przyprowadzamy do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Zabrania się przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych dodatkowych przedmiotów i zabawek z domu.
Przy wejściu do przedszkola osoba odprowadzająca/odbierająca dziecko zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
Na terenie przedszkola osoba odprowadzająca/ odbierająca dziecko zobowiązana jest do zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczki.
W przedszkolu ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zasłonięty nos i usta, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
W miarę możliwości prosi się, aby dzieci nie były przyprowadzane bądź odbierane z przedszkola przez osoby po 60 roku życia.
Rodziców przyprowadzających i odbierających dziecko prosimy o zachowanie dystansu w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice przyprowadzający dzieci mogą korzystać z części wspólnej przedszkola (szatnia, klatka schodowa).
W szatni może być maksymalnie 6 osób dorosłych.
Rodzice nie będą mogli korzystać z łącznika między jednym a drugim budynkiem, a także z holi w budynku B.
Rodzice są zobowiązani do przekazywania wychowawcy grupy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
Prosimy rodziców o dostarczenie pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, oraz deklaracji godzinowej uczęszczania dziecka do przedszkola.