Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.20

Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Modlitwa poranna .
Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
Przygotowanie do śniadania.

8.15 – 9.00

Śniadanie.
Zabiegi higieniczne.

9.00 – 11.30

Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne.
Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Przekąska owocowo-warzywna.
Spotkanie z Biblią.
Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 13.00

Obiad.
Zabiegi higieniczne.

13.00 – 14.00

Spacer – grupa czerwona i pomarańczowa

13.00 – 15.00

Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, baśni, opowiadań, słuchowisk utrwalające treści programowe.
Ćwiczenia graficzne.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
Modlitwa.
Przygotowanie do podwieczorku.

15.00 – 15.30

Podwieczorek.
Zabiegi higieniczne

15.30 – 16.30

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, wspomaganie rozwoju dzieci.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Rozchodzenie się dzieci.