Informacja o przedszkolu

Przedszkole przy Parafii NMP w Gdyni prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincję Krakowską. Powstało w 1991 r. Jest to przedszkole katolickie, instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Wspiera ona wychowanie rodzinne, której nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci.
Miejsce lokalizacyjne jest bardzo korzystne, gdyż przedszkole znajduje się w centrum miasta. Uzupełnieniem bazy lokalowej jest plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.
Zajęcia odbywają się w sali i na placu zabaw. O wyborze miejsca decydują cele wychowawczo-dydaktyczne, treści oraz warunki atmosferyczne. Właściwie urządzone przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju, a nauczycielom ułatwia osiąganie zamierzonych celów wychowawczo-dydaktycznych.