WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Deklaracja potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku 2024/2025.

Proszę o zaznaczenie w deklaracji nazwy grupy, do której dziecko obecnie uczęszcza.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DZIECI

DOKUMENTY DO POBRANIA
I WYPEŁNIENIA

Bardzo proszę o wypełnienie poniższych dokumentów
i przyniesienie ich 1 września do przedszkola.

s. Maria, dyrektor przedszkola