AKTUALNOŚCI,  GRUPA TURKUSOWA

DROGA KRZYŻOWA W GRUPIE TURKUSOWEJ

Na drodze Cię Jezu spotykam i krzyża ciężkiego dotykam.
Więc pójdę za Tobą cichutko, by ulżyć choć trochę Twym smutkom.
Przez cały Wielki Post grupa Turkusowa w każdy Piątek odmawiała Drogę Krzyżowa.
Dzieci słuchały uważne rozważań, każdej stacji Drogi Krzyżowej, i przy każdej
stacjonarnie czynnie uczestniczyły nosząc krzyż. W minionym Piątek była to już
nasze w tym roku, po już wchodzimy w rozważania Wielkiego Tygodnia.