AKTUALNOŚCI,  GRUPA TURKUSOWA

Warsztaty garncarskie w Centrum Filmowym

W tym roku za nami już pierwsze comiesięczne Spotkanie w Centrum Filmowym. Tematyką
warsztatów była glina, a więc wzięliśmy udział w warsztatach garncarskich, podczas których
poznaliśmy zawód jakim jest Garncarz oraz każdy z nas mógł stworzyć małą miskę z gliny. Była to
święta zabawa połączona z nauką.