AKTUALNOŚCI,  GRUPA PASTELOWA

Ptaki w karmniku

Zimą nie zapominamy o naszych przyjaciołach zza okna. Podczas
ostatnich zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi gatunkami ptaków,
które przebywają w Polsce zimą, a także wiedzą jakie pokarmy powinny
one otrzymywać od ludzi. Podczas zajęć matematycznych utrwaliliśmy
nazwy przygotowanych ziaren, kolorów oraz przeliczaliśmy w zakresie 5.
Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.