AKTUALNOŚCI

Spotkanie opłatkowe personelu

W sobotę 17 grudnia pracownicy przedszkola uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym połączonym z tzw. „opłatkiem”. Pierwszym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez Gwardiana OO. Franciszkanów o. Piotra Matuszaka, który nakreślił jakie zadania niesie za sobą praca w przedszkolu katolickim zaznaczając, że punktem wyjścia a zarazem punktem końcowym naszej posługi jest człowiek. Kolejnym punktem spotkania była Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Dobremu Bogu za otrzymane łaski i prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo dla całej społeczności przedszkolnej. Podczas spotkania było też coś dla ciała. Po Eucharystii spotkaliśmy się przy wspólnym stole, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Dziękujemy Siostrze dyrektor Marii za to, że dba nie tylko o materialne zaplecze przedszkola, ale również o duchową formacje personelu.