AKTUALNOŚCI,  GRUPA NIEBIESKA

„Praca plastyczna- sygnalizacja świetlna”

Dzieci w ramach zajęć o bezpieczeństwie na drodze wykonały pracę plastyczną przedstawiającą sygnalizację świetlną.