AKTUALNOŚCI,  GRUPA ZIELONA

Dinozaur – kółko plastyczne

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy nt. dinozaurów. Dzieci poznały nazwy różnych dinozaurów, a także środowisko w jakim one żyły. Podsumowując ten temat przedszkolaki wykonały piękną i oryginalną pracę plastyczną za pomocą kolorowych farbek i patyczków do uszu.