AKTUALNOŚCI,  GRUPA POMARAŃCZOWA

W BIBLIOTECE

Wprowadzenie dzieci w świat literatury jest bardzo ważnym elementem wychowania przez sztukę oraz uwrażliwienia na estetykę. Poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Miejskiej Śródmieście chciałyśmy wykształcić wśród dzieci nawyk częstego obcowania z książką. Zajęcia biblioteczne miały na celu rozbudzić zainteresowanie czytelnicze wśród przedszkolaków, przybliżyć im literaturę przeznaczoną dla dzieci oraz pobudzić wyobraźnię. Przed wyjściem dzieci wspólnie z nauczycielami omówiły w jaki sposób możemy się zachowywać w bibliotece, na czym polega praca bibliotekarza oraz w jaki sposób możemy dbać o książki. Podczas zajęć edukacyjnych przedszkolaki poznały różne rodzaje książek: baśnie, bajki, komiksy, ale także książki przeznaczone dla osób niewidomych. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały zakładkę do książki.