AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Przedszkola
im. Świętej Rodziny
przy Parafii NMP w Gdyni  
ul. Armii Krajowej 26
ogłasza
nabór uzupełniający do
przedszkola.  
Nabór dotyczy rocznika: 2015, 2016, 2017, 2018

Wnioski można pobrać z sekretariatu przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola.

Nabór rozpoczyna się 9 kwietnia 2021 r.

https://www.pnmpgdynia.pl/aktualnosci/rekrutacja-2/