GRUPA ZIELONA

IGLOO

Kolejne zajęcia w ramach kółka plastycznego wprowadziły dzieci z grupy Zielonej w zimowy nastrój. Tym razem miały one okazję zaprojektować swoje własne igloo.