AKTUALNOŚCI

Deklaracja woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku 2021/2022

W DEKLARACJI PROSZĘ ZAZNACZYĆ NAZWĘ GRUPY DO KTÓREJ DZIECKO OBECNIE UCZĘSZCZA.